Optima Consulting
  • Castellano
  • Català
  • English

Redueixi les seves despeses, augmenti els seus beneficis

Optimització de despeses

Redueixi les seves despeses a success fee. Estalviï fins a un 20% en els seus costos indirectes

Check & Reporting

Automatitzi els seus processos mensuals de revisió i control de factures, eliminant qualsevol error de facturació

Outsourcing

Redueixi el sobrecost relacionat amb la gestió de compres i el seu procés, externalitzant aquells serveis que no aporten valor

 

 

Optima Transport

Contracti el suport d'experts per a optimitzar totes les seves operacions de transport i logística

 

Consultoria

Identifiqui oportunitats de millora específiques a cadascuna de les categories analitzades